Nagłowek WebinarNIA

Działalność Policji w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, w obszarze zdrowie.

Zdjęcie przewodnie webinaru

O webinarze

Farmaceuci zyskali w 2022 roku ochronę prawną na zasadach należnych funkcjonariuszowi publicznemu oraz w 2020 roku stali się osobami uprawnionymi do wystawiania recept. W związku z tym niezbędne jest zapoznanie naszej grupy zawodowej z zasadami postępowania celem uniknięcia zagrożeń związanych z działaniami korupcyjnymi.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach cyklu szkoleń skierowanych do farmaceutów. Celem szkoleń będzie zapoznanie Państwa z zasadami rzetelnego postępowania w celu uniknięcia zagrożeń związanych z działaniami korupcyjnymi. 

Trzecie szkolenie skierowanie jest do farmaceutów pracujących w instytucjach publicznych, tj. NFZ, WWIF, URPL, jednostki podlegające pod MSWiA.  

Szkolenie poprowadzi nadkom. Piotr Kowalski z Komendy Głównej Policji, z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

W trakcie szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej tego czym jest korupcja, zostaną przedstawione przykłady sytuacji, w których doszło do nadużyć oraz sposoby właściwego postępowania ze strony farmaceutów.

Za udział w wydarzeniu można otrzymać 2 punkty edukacyjne miękkie.

Ważne informacje

  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest wypełnienie ankiety końcowej oraz podanie w niej PWZ. Osoby, które nie podadzą PWZ w ankiecie otrzymają certyfikat uczestnictwa, bez punktów edukacyjnych;
  • prosimy o uważne wpisywanie adresów mailowych oraz poprawnych danych osobowych w formularzu rejestracji, polu logowania się na wydarzenie oraz ankiecie końcowej - na ich podstawie generowane będą certyfikaty;
  • w przypadku nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z organizatorem: webinarnia@nia.org.pl.

Biorąc udział w tym webinarze dowiesz się:

  • Czym jest korupcja?
  • Co się dzieje kiedy przyjmujemy korzyść?
  • O strategiach antykorupcyjnych.
  • O prawnej ochronie z jakiej korzysta farmaceuta.

Dla kogo będzie interesujący?

  • Do udziału w szkoleniu zapraszamy farmaceutów pracujących w instytucjach publicznych, tj. NFZ, WWIF, URPL.