Nagłowek WebinarNIA

Prawa pacjenta: od teorii do opieki farmaceutycznej w praktyce.

Zdjęcie przewodnie webinaru

O webinarze

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe zorganizowane przez Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską.

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z prawami pacjenta zapisanymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Omówione zostaną między innymi prawo pacjenta do informacji, do wglądu do dokumentacji medycznej czy prawo do poufności. Przepisy prawa zostaną odniesione do praktycznych aspektów sprawowania opieki farmaceutycznej, w szczególności w ramach konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek.

Za udział w wydarzeniu można otrzymać 2 punkty edukacyjne tzw. "miękkie".

Partnerem wydarzenia jest firma Herbapol Wrocław S.A.

Ważne informacje

  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest wypełnienie ankiety końcowej oraz podanie w niej PWZ. Osoby, które nie podadzą PWZ w ankiecie otrzymają certyfikat uczestnictwa, bez punktów edukacyjnych;
  • prosimy o uważne wpisywanie adresów mailowych oraz poprawnych danych osobowych w formularzu rejestracji, polu logowania się na wydarzenie oraz ankiecie końcowej - na ich podstawie generowane będą certyfikaty;
  • w przypadku nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z organizatorem: webinarnia@nia.org.pl.

Biorąc udział w tym webinarze, dowiesz się:

  • więcej o prawach pacjenta do informacji, do wglądu do dokumentacji medycznej czy prawie pacjenta do poufności

Dla kogo będzie interesujący?

  • Webinar jest skierowany do szerokiego grona odbiorców - farmaceutów, innych profesjonalistów ochrony zdrowia, studentów medycyny i farmacji oraz wszystkich zainteresowanych prawami pacjenta w Polsce.