Nagłowek WebinarNIA

Maści na rany z antybiotykiem a antybiotykooporność. Czy jest się czego obawiać?

Zdjęcie przewodnie webinaru

O webinarze

10 stycznia o g. 19 zapraszamy na kurs zakończony testem weryfikującym wiedzę realizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Verco.

Wykład pt. Maści na rany z antybiotykiem a antybiotykooporność. Czy jest się czego obawiać? wygłosi dr hab. n. med. Jarosław Woroń.

Webinar będzie poruszał problem antybiotykooporności nie tylko związanej ze stosowaniem antybiotyków systemowo, ale także przy stosowaniu antybiotyków miejscowo na rany. Zwrócona zostanie uwaga na wytyczne europejskie i polskie w sprawie leczenia ran, które jasno wskazują, że stosowanie miejscowych antybiotyków nie jest zalecane, a wręcz przeciwwskazane.

Sylwetka prelegenta:

dr hab. n. med. Jarosław Woroń - doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii, farmakolog kliniczny, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant z zakresu farmakoterapii oraz antybiotykoterapii, biegły sądowy z zakresu farmakologii klinicznej.

Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi, problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia.

Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu, działań niepożądanych leków, a także interakcji leków. Autor i współautor 45 książek i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.

Za udział w wydarzeniu można otrzymać 2 punkty edukacyjne tzw. twarde. Aby otrzymać certyfikat, należy wypełnić test wiedzy na zakończenie spotkania. Zalicza minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Ważne informacje

  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest zaliczenie testu wiedzy na koniec szkolenia. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Zalicza minimum 60% poprawnych odpowiedzi;
  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest wypełnienie ankiety końcowej oraz podanie w niej PWZ. Osoby, które nie podadzą PWZ w ankiecie otrzymają certyfikat uczestnictwa, bez punktów edukacyjnych;
  • prosimy o uważne wpisywanie adresów mailowych oraz poprawnych danych osobowych w formularzu rejestracji, polu logowania się na wydarzenie oraz ankiecie końcowej - na ich podstawie generowane będą certyfikaty;
  • w przypadku nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z organizatorem: webinarnia@nia.org.pl.

Biorąc udział w tym webinarze, dowiesz się:

  • O zależności między antybiotykoterapią miejscową w leczeniu ran a antybiotykoopornością
  • Alternatywne substancje w terapii ran do antybiotyków miejscowych
  • O realnym zagrożeniu nabycia antybiotykoodporności przy stosowaniu maści z antybiotykiem na rany

Dla kogo będzie interesujący?

  • farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
  • studentów farmacji
  • pracowników naukowych