Nagłowek WebinarNIA

Pomiary ciśnienia tętniczego. Omówienie wytycznych dla farmaceutów

Zdjęcie przewodnie webinaru

O webinarze

21 marca 2024 o g. 19 zapraszamy na kurs zakończony testem weryfikującym wiedzę pt. Pomiary ciśnienia tętniczego. Omówienie wytycznych dla farmaceutów. Partnerem wydarzenia jest firma Novamed.

Podczas webinaru omówione zostaną „Wytyczne dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego”, przygotowane przez Zespół ds. Standaryzacji NIA i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Webinar będzie przydatny dla wszystkich farmaceutów zainteresowanych wdrażaniem opieki farmaceutycznej do swojej praktyki zawodowej. Prezentowane treści będą szczególnie pomocne dla osób planujących wykonywać badania diagnostyczne w zakresie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

Prelegentki:

dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk - farmaceutka, adiunkt w Pracowni Farmacji Praktycznej i Opieki Farmaceutycznej, Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych z zakresu opieki farmaceutycznej. Współorganizatorka wirtualnej apteki w Pracowni Farmacji Praktycznej oraz Centrum Symulacji Farmaceutycznej. Promotorka i opiekunka wielu prac magisterskich dotyczących opieki farmaceutycznej. Od lat praktykuje w polskich aptekach ogólnodostępnych i działa naukowo w zakresie wdrażania profesjonalnego doradztwa i opieki farmaceutycznej. Prowadzi także autorskie szkolenia i warsztaty dla farmaceutów, także w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej. Ponadto jest autorką i recenzentką licznych publikacji oraz kierowniczką projektów naukowych w temacie szeroko pojętej opieki nad pacjentem w aptece ogólnodostępnej. Jest członkinią Zespołu ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej oraz Komisji Opieki Farmaceutycznej, powołanych przy Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Kierowniczka, wykładowczyni i współautorka programu studiów podyplomowych „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej”. Założycielka i przewodnicząca Sekcji ds. Symulacji w Farmacji Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej. 

dr hab. n. farm., prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stroschein - farmaceutka, specjalistka w dziedzinie farmacji klinicznej. Biostatystyczka. Wieloletnia pracownik naukowo-dydaktyczna na kierunku farmacja. Zainteresowania naukowe skupia m.in. wokół poszukiwań potencjalnych leków w terapii nadciśnienia płucnego, a także wykorzystania metod statystycznych w naukach biomedycznych. Współautorka ponad 70 publikacji naukowych, monografii oraz artykułów popularyzujących naukę w obszarze farmakoterapii, opieki farmaceutycznej i metodyki nauczania. Obecnie zajmuje się wdrażaniem metod symulacyjnych do praktycznej realizacji przedmiotu Opieka farmaceutyczna na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi. Współorganizatorka i wykładowczyni na kursach specjalizacyjnych dla farmaceutów z dziedziny farmacji aptecznej. Członkini Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Współorganizatorka licznych szkoleń z zakresu opieki farmaceutycznej, m.in. spotkań szkoleniowo-warsztatowych „Farmaceuci dla Pacjentów”. Ekspertka z ramienia uczelni w pracach podzespołów ds. Standaryzacji opieki farmaceutycznej przy NIA. Członkini Komisji ds. Produktów Leczniczych przy URPLWMiPB. Laureatka Nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia dydaktyczne. 

Za udział w wydarzeniu można otrzymać 2 punkty edukacyjne tzw. twarde. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wypełnienie testu po wykładzie (zalicza 60% poprawnych odpowiedzi).

Ważne informacje

  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest zaliczenie testu wiedzy na koniec szkolenia. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Zalicza minimum 60% poprawnych odpowiedzi;
  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest wypełnienie ankiety końcowej oraz podanie w niej PWZ. Osoby, które nie podadzą PWZ w ankiecie otrzymają certyfikat uczestnictwa, bez punktów edukacyjnych;
  • prosimy o uważne wpisywanie adresów mailowych oraz poprawnych danych osobowych w formularzu rejestracji, polu logowania się na wydarzenie oraz ankiecie końcowej - na ich podstawie generowane będą certyfikaty;
  • w przypadku nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z organizatorem: webinarnia@nia.org.pl.

Biorąc udział w tym webinarze, dowiesz się:

  • Jakie wiadomości z zakresu hipertensjologii są potrzebne, aby kompetentnie dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego.
  • Jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej.
  • Jak interpretować uzyskane wyniki pomiarów ciśnienia, prowadzić działania edukacyjne i podejmować adekwatne interwencje farmaceutyczne.

Dla kogo będzie interesujący?

  • farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
  • studentów farmacji
  • pracowników naukowych