Nagłowek WebinarNIA

Jakich substancji unikać w leczeniu ran?

Zdjęcie przewodnie webinaru

O webinarze

3 czerwca 2024 (poniedziałek) o godz. 19 zapraszamy na kurs zakończony testem weryfikującym wiedzę pt. "Czego unikać w leczeniu ran?".

Partnerem webinaru jest firma Verco.

Webinar będzie poruszał problem antybiotykoooporności nie tylko związanej ze stosowaniem antybiotyków systemowo, ale także przy stosowaniu antybiotyków miejscowo na rany. Zwrócenie uwagi na wytyczne europejskie i polskie leczenia ran, które jasno wskazują, że stosowanie miejscowych antybiotyków nie jest zalecane, a wręcz przeciwwskazane.

Sylwetka wykładowcy:

Dr hab. n. med. Adam Junka, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, od ponad 15 lat specjalizuje się w badaniach nad biofilmami w kontekście patogenezy zakażeń, ze szczególnym naciskiem na biofilmy tworzące się w ranach przewlekłych. Jest autorem i współautorem blisko 250 publikacji naukowych z tej dziedziny, w tym artykułów publikowanych w prestiżowych periodykach należących do grupy wydawniczej Nature. Jego prace koncentrują się w dużej mierze na badaniach translacyjnych, których celem jest przeniesienie wiedzy na temat biofilmu i jego wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe, uzyskanej w warunkach laboratoryjnych, do zastosowań klinicznych.

Za udział w wydarzeniu można otrzymać 2 punkty edukacyjne tzw. twarde. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wypełnienie testu z pierwszego wykładu (zalicza 60% poprawnych odpowiedzi). Certyfikat zostanie wysłany mailowo do 7 dni od daty webinaru.

Ważne informacje

  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest zaliczenie testu wiedzy na koniec szkolenia. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Zalicza minimum 60% poprawnych odpowiedzi;
  • Certyfikaty zostaną przesłane mailowo do 7 dni od daty szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji;
  • prosimy o uważne wpisywanie adresów mailowych oraz poprawnych danych osobowych w formularzu rejestracji, polu logowania się na wydarzenie oraz ankiecie końcowej - na ich podstawie generowane będą certyfikaty;
  • w przypadku nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z organizatorem: webinarnia@nia.org.pl.

Biorąc udział w tym webinarze, dowiesz się:

  • O zależności między antybiotykoterapią miejscową w leczeniu ran a antybiotykoopornością
  • Alternatywne substancje w terapii ran do antybiotyków miejscowych
  • O realnym zagrożeniu nabycia antybiotykoodporności przy stosowaniu maści z antybiotykiem na rany

Dla kogo będzie interesujący?

  • farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
  • techników farmaceutycznych
  • studentów farmacji