Nagłowek WebinarNIA

Pomiary antropometryczne. Omówienie wytycznych dla farmaceutów

Zdjęcie przewodnie webinaru

O webinarze

22 lutego 2024 o g. 19 zapraszamy na kurs zakończony testem weryfikującym wiedzę pt. Pomiary antropometryczne. Omówienie wytycznych dla farmaceutów. Partnerem wydarzenia jest Novamed.

Podczas webinaru omówione zostaną „Wytyczne dla farmaceutów dotyczące wykonywania pomiarów podstawowych parametrów antropometrycznych i wykorzystania ich do oceny stanu odżywienia pacjenta” przygotowane przez Zespół ds. Standaryzacji NIA, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i CMKP.

Webinar będzie przydatny dla wszystkich farmaceutów zainteresowanych wdrażaniem opieki farmaceutycznej do swojej praktyki zawodowej. Prezentowane treści będą szczególnie pomocne dla osób planujących wykonywać badania diagnostyczne w zakresie pomiarów masy ciała, wzrostu i niektórych obwodów.

Prelegentki:

mgr farm. Agnieszka Stankiewicz - farmaceutka, Certyfikowany Profesjonalista Medycyny Stylu Życia, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, absolwentka Psychodietetyki z Elementami Immunologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Komisji d/s Opieki Farmaceutycznej przy NIA, entuzjastka medycyny kulinarnej – najmłodszej gałęzi Medycyny Stylu Życia.

mgr farm. Olga Sierpniowska - farmaceutka, pasjonatka tematów związanych ze zdrowiem, specjalistka farmacji aptecznej, w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej. Redaktor naczelna "Aptekarza Polskiego" - pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, autorka artykułów i publikacji popularyzujących wiedzę z zakresu farmacji oraz materiałów edukacyjnych kierowanych do pacjentów. Członek Zespołu ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Koordynator Sekcji Ginekologiczno-Położniczej Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej. 

Za udział w wydarzeniu można otrzymać 2 punkty edukacyjne tzw. twarde. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wypełnienie testu po wykładzie (zalicza 60% poprawnych odpowiedzi).

Ważne informacje

  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest zaliczenie testu wiedzy na koniec szkolenia. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Zalicza minimum 60% poprawnych odpowiedzi;
  • warunkiem uzyskania certyfikatu przyznającego punkty edukacyjne jest wypełnienie ankiety końcowej oraz podanie w niej PWZ. Osoby, które nie podadzą PWZ w ankiecie otrzymają certyfikat uczestnictwa, bez punktów edukacyjnych;
  • prosimy o uważne wpisywanie adresów mailowych oraz poprawnych danych osobowych w formularzu rejestracji, polu logowania się na wydarzenie oraz ankiecie końcowej - na ich podstawie generowane będą certyfikaty;
  • w przypadku nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z organizatorem: webinarnia@nia.org.pl.

Biorąc udział w tym webinarze, dowiesz się:

  • Jak optymalnie wykorzystać dostępne farmaceutom narzędzia pomocne w rozpoznawaniu nieprawidłowej masy ciała i zaburzeń stanu odżywienia pacjenta.
  • Jak na podstawie pomiarów i wskaźników antropometrycznych dokonać oceny stanu odżywienia pacjenta.
  • Jak interpretować uzyskane wyniki pomiarów antropometrycznych, prowadzić działania edukacyjne i podejmować adekwatne interwencje farmaceutyczne.

Dla kogo będzie interesujący?

  • farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
  • studentów farmacji
  • pracowników naukowych